ازتو تمنا ميکنم

ساخت وبلاگ

امشب به عشق ديدنت قفل از دلم واميکنم
جشني به استقبال تو درکوچه برپا ميکنم

درب دلم رابعد تو بر روي هرکس بسته ام
ماندم به ديدار تو وامروز وفردا ميکنم

گردو غبار رفتنت خوابيده روي شيشه ها
روي غبار شيشه ها ازشوق توها ميکنم

قلبم درون سينه ام بي تاب ديدارت شده
چندان فشارم ميدهد اين پا وان پا ميکنم

چندين زمستان ميشود دلتنگ ديدارتوام
پيشم بماني جان به تو جانانه اهدا ميکنم

ششدانگ قلبم رافقط بهرتو پنهان کرده ام
اکنون که برگشتي دلم راکنده اهدا ميکنم

دور از توبيمارم گلم بايد بماني پيش من
ترکم نکن اي عشق من ازتو تمنا ميکنم

حسين مطوری

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : شنبه 24 شهريور 1397 ساعت: 12:58